PEFC™

PEFC™  programme for the endoresement of forest certification, is een wereldwijde organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. PEFC voorziet in een vrijwillig onafhankelijk internationaal bos-en houtcertificeringssysteem om eindgebruikers houtproducten uit verantwoord beheerde bossen te garanderen.

Op basis van internationale principes heeft PEFC eigen, onafhankelijke en internationaal-geaccepteerde richtlijnen opgesteld voor duurzaam bosbeheer en certificering van de handelsketen (de ‘Sustainability Benchmark’). PEFC  toetst of nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer voldoen aan deze benchmark. Deze toetsing is een uitgebreid proces dat wordt uitgevoerd door onafhankelijke derden.

https://pefcnederland.nl/

PEFC-certificaat Trima