FSC®

FSC®, de Forest Stewardship Council (raad voor goed bosbeheer) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC is een onafhankelijk, breed gesteund en wereldwijd opererend systeem dat standaarden voor bosbeheer en de handelsketen, de Chain of Custody wereldwijd heeft opgesteld. Met daaraan gekoppeld een keurmerk voor herkenbaarheid.

De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische goed worden beheerd. Om er zeker van te zijn dat het hout uit goed beheerde bossen komt, wordt door FSC de hele handelsketen gevolgd. Alleen wanneer aan de wereldwijde FSC- standaarden is voldaan, mag het product voorzien worden van een FSC-certificaat. Alleen FSC-gecertificeerde bedrijven mogen dus FSC-gecertificeerde producten verkopen. Het certificeren en toezien op het naleven van deze regels gebeurt door onafhankelijke organisaties die daarvoor door FSC zijn aangesteld.

http://www.fsc.nl/nl-nl

FSC-certificaat Trima