Milieu en keurmerken

Trima is vooraanstaand leverancier van hout- en bouwmaterialenhandel alsmede houtverwerkende industrie en dus indirect ook aan bouwend Nederland. Trima vervult een voorbeeldrol in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met hout als belangrijke grondstof streeft Trima ernaar om zoveel mogelijk gecertificeerde producten te verkopen. We hanteren strenge richtlijnen ten aanzien van het milieubeleid.

Trima is tevens via TABS-Holland gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder

Aantoonbaar duurzaam geproduceerd zijn producten die voldoen aan internationale milieukeurmerken, ook wel certificeringen genoemd. Trima levert producten van de milieukeurmerken FSC® en PEFC™.

Per keurmerk zien onafhankelijke controleurs toe op de naleving van de regels bij alle bedrijven in de handelsketen, van houtkap tot aan de fabrikant van eindproducten ook wel ‘Chain of Custody’ genoemd. Op die manier wordt gegarandeerd dat de producten voldoen aan de criteria van de milieukeurmerken. Als er FSC of PEFC op uw factuur staat, weet u zeker dat er gecertificeerd materiaal is geleverd.

Trima is aangesloten bij de vereniging van Nederlandse houtondernemingen (VVNH) en neemt als actief lid een voortrekkersrol in het milieubeleid. De VVNH is de overkoepelende organisatie van ongeveer 275 groothandelsbedrijven in hout. De vereniging is in Nederland het aanspreekpunt voor overheden, milieuorganisaties en andere belangengroeperingen als het gaat om verantwoorde houtkap. De VVNH zet zich in voor de import van aantoonbaar legaal en duurzaam geproduceerd hout en houtproducten.

De VVNH heeft als doelstelling voor haar leden gesteld dat in 2020 minimaal 90% van het plaatmateriaal dat geïmporteerd wordt afkomstig moet zijn van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout (FSC of PEFC). Trima heeft deze doelstelling al jaren geleden gerealiseerd. Elk jaar worden voor de holding TABS Holland, waar Trima deel vanuit maakt, de duurzaamheidscijfers inzichtelijk gemaakt. Over 2019 betrof het percentage duurzaam plaatmateriaal 97,8%.