Berken multiplex, ontwikkelingen op de inkoopmarkt

                                                                                                                                                                                                                                                           14 december 2020

Zoals u wellicht al heeft vernomen is er het nodige gaande op de inkoopmarkt voor Berken multiplex. Recent is door de Europese Commissie een onderzoek gestart naar de mogelijke dumping van Russisch Berkenmultiplex op de Europese markt. Aan deze procedure zijn allerlei voorwaarden gesteld, en er kunnen maatregelen in de vorm van importheffingen uit voortkomen. Of deze heffingen ingevoerd gaan worden is op dit moment niet te zeggen, maar het risico is wel aanwezig. De verwachte invoerdatum van eventuele voorlopige maatregelen is 14 mei 2021. De hoogte van de heffingen kan aanzienlijk zijn, en kunnen daarmee tot flinke wijzigingen van de marktprijs van Berken multiplex leiden.

Onderdeel van de procedure is dat er getracht wordt te voorkomen dat er gehamsterd wordt. Om dat te voorkomen heeft de Europese Commissie ook de mogelijkheid met terugwerkende kracht heffingen op te leggen. Omdat de beschikbaarheid vanaf producenten al op een lager niveau lag, en de orderboeken ver vooruit gevuld zijn (tot voorbij midden februari), wordt in de markt de kans klein geacht dat er met terugwerkende kracht (mogelijke ingangsdatum is 14 februari) strafheffingen zullen volgen, maar toch hangt dit wel als grote onzekerheid boven de markt. Omdat marktpartijen deze onzekerheid af willen dekken zijn ze genoodzaakt op offertes een voorbehoud te maken voor  deze eventuele naheffing. Hoe vervolgens de situatie wordt voor leveringen uit partijen die na midden februari zijn binnengekomen is momenteel niet te overzien.

Dat dit alles in de praktijk voor alle partijen een moeilijk te hanteren situatie oplevert realiseren we ons terdege. Uiteraard volgen wij het nieuws over deze procedure nauwgezet en zullen wij daar waar mogelijk naar eer en geweten snel schakelen op de mogelijkheden en u actief blijven informeren.

Tegelijk met het ontstaan van deze situatie is de wereldwijde behoefte naar plaatmateriaal flink gestegen. De beschikbaarheid van Berken rondhout is al een tijd zeer matig, waardoor een onbalans tussen vraag en aanbod is ontstaan. De levertijden voor nieuwe orders zijn sterk opgelopen en inkoopprijzen stijgen navenant. Desondanks is onze voorraad- en aanvoerpositie goed op peil waarmee we voorlopig nog goed aan de gestegen marktvraag kunnen blijven voldoen. Of dit de komende weken/maanden zo blijft is moeilijk te voorspellen, uiteraard doen we er alles aan om zo goed mogelijk te sturen op voldoende beschikbaarheid.

Prijzenboek
I.v.m. de turbulente ontwikkelingen op de berken (inkoop) markt, zijn prijzen per heden op aanvraag en vervallen de berkenbladen uit prijzenboek nr.6 (17-11-2020).
Er word hard gewerkt aan nieuwe prijsbladen.

Wenst u op de hoogte te blijven van de actuele markt ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.