Kwaliteitskeurmerken

Trima levert kwalitatieve producten die voldoen aan de kwaliteitskeurmerken KOMO en CE.

KOMO

KOMO staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit. Bovendien voldoen producten met een KOMO-keurmerk automatisch aan de relevante wet-en regelgeving in de bouw, zoals het bouwbesluit en andere eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. KOMO wordt beheerd door de stichting KOMO. Er zijn verschillende KOMO-merken; KOMO-attest, KOMO-productcertificaat, KOMO-afbouw enzovoort. Triplex heeft een KOMO-productcertificaat nodig.

Een KOMO-productcertificaat wordt verleend door onafhankelijke organisaties op basis van vaste beoordelingsrichtlijnen opgesteld door een college van deskundigen.

 

KOMO en Triplex

In de BRL 1705 Triplex zijn de eisen voor triplex vastgelegd. Naast de eisen voor het behalen van het KOMO-productcertificaat, de prestatie-eisen Bouwbesluit bevat het producteisen voor triplex voor bouwkundige en niet bouwkundige toepassingen.

Lang niet alle triplexproducten zijn voorzien van een KOMO-productcertificaat, het is dan ook geen verplichting. Tegelijkertijd is het ook geen garantiecertificaat. Het is echter wel een bevestiging dat de leverancier een product in de markt zet dat zoals hierboven al gezegd aan alle wettelijke eisen voldoet. Product en productieproces worden daarbij met regelmaat door derden gecontroleerd.

https://www.komo.nl/

CE

CE-markering komt voort uit een Europese wet; de richtlijn bouwproducten. Het is als het ware een verplicht paspoort voor bouwproducten. Het CE certificaat is verplicht voor alle producten die blijvend in de bouw worden toegepast. Denk aan bijvoorbeeld vloeren en daken maar ook trappen, kozijnvullingen enzovoort. De CE-markering is niet verplicht indien plaatmateriaal wordt verwerkt in meubels, bekistingen of verpakkingen. NEN-EN 13986 is de europese norm waarin de eisen zijn geformuleerd, dit document geeft een opsomming van de geldende eisen voor triplex, spaanplaat,board, MDF, OSB.

De eisen voor plaatmateriaal:

  • De technische klasse indeling van het product
  • De specifieke eisen die voor een technische klasse gelden
  • De brandklasse en rookklasse
  • De formaldehydeklasse
  • De grenswaarde voor eventueel aanwezig PCP
  • Het aanbrengen van de CE-markering
  • Het systeem van conformiteitsverklaring

Er zijn twee gangbare conformiteitsverklaringen voor triplex.

Bij niveau ce-4 stelt de fabrikant de verklaring, conform de richtlijnen zelf op. Dit kan alleen voor producten zonder dragende/constructieve functie.

Bij constructieplaten en brandvertragend behandelde platen moet controle op de opgegeven eigenschappen plaatsvinden door een erkende onafhankelijke instantie. Platen met een ce-2+ markering zijn herkenbaar aan het CE stempel en het CPD nummer. Het CPD nummer voor de CE-2+ wordt verstrekt nadat de audit met goed gevolg in afgerond. Trima levert vrijwel alle veel gevraagde triplexsoorten in de categorie CE2+. Deze aanduiding ziet u duidelijk op de orderbevestigingen en facturen terug. Voor andere houtachtige plaatmaterialen dan triplex zijn CE-4 en CE-2+ niet van toepassing. Hiervoor gelden productspecifieke aanduidingen welke u terug vind bij het betreffende product in onze website.

Voor producten met een CE-markering moet een Prestatieverklaring / Declaration of Performance (DoP) beschikbaar zijn. Op de prestatieverklaring staat vermeld wat de essentiële kenmerken van het product zijn en hoe het product moet worden toegepast in een bouwwerk.